S.C. REUTCOM UTB S.A. este continuatoarea Direcției Mecano-Energetice a S.C. „TRACTORUL-UTB” SA Brașov înființată prin H.G. nr. 1104/16.10.1990 înscrisă în Registrul Camerei de Comerț și Industrie Brașov sub nr. J/08./16/1991 provenind din divizarea întreprinderii „TRACTORUL” Brașov, continuatoarea vechii societăți I. A. R. (Industria Aeronautică Română) creată în colaborare cu statul francez în baza Legii nr. 2142/25 iunie 1925 pentru construirea de aparate de zbor și motoare de aviație. Ulterior, Societatea I. A. R. a trecut integral în proprietatea statului român, construind mai multe tipuri de avioane școala, de transport și cu destinație militară, contribuind esențial la înzestrarea armatei române cu avioane de cercetare și de luptă în ambele campanii din cel de-al II-lea Război Mondial.

Reutcom UTB SA - reparatii motoare electrice

Din anul 1945 ca urmare a restricțiilor impuse prin Convenția de Armistițiu a încetat producția și reparația de material volant și s-a trecut la un nou profil, fabricația de tractoare, primele tractoare IAR 22 fiind finalizate la 26 decembrie 1946.

Dezvoltarea industriei de tractoare din România a deschis largi posibilități de export cu o pondere ridicata în țări bazate pe economia de piață din toate continentele, realizând până în prezent peste 1,3 milioane de tractoare dintre care peste 700.000 au fost exportate în 116 țări.

Elemente ale activității de întreținere au apărut încă din 1936 - 1937, în 1938 punându-se bazele activității de mecanic șef prin organizarea primului grup de muncitori cu această responsabilitate. În 1945 în cadrul procesului de reconstrucție a fabricii și de reprofilare a producției a fost înființat serviciul de întreținere a mașinilor care în 1946 a organizat echipe de întreținere pentru ungere și remedierea defecțiunilor, pentru producerea energiilor și întreținerea rețelelor de distribuție. În 1949 ia ființă primul atelier specializat de întreținere și reparații dotat cu utilaje specifice care se ocupă de reparații capitale și produce piese de schimb. În 1952 se reorganizează activitatea mecano-energetică pe principii moderne luând ființă serviciile Mecanic Șef, Biroul Tehnic, Biroul Plan - Lansare. În 1957 începe elaborarea pregătirilor anticipate a reparațiilor capitale. În perioada 1960 ś 1972 se dezvolta secția de reparații T-65, separându-se această secție de cele de autoutilări. Activitatea se dezvoltă continuu înființându-se noi secții în 1981 T-27 și în 1982 T-19 care au permis menținerea în stare de funcționare și întreținerea la un înalt nivel calitativ al utilajelor întreprinderii „TRACTORUL” Brașov.