S.C. REUTCOM UTB S.A. este creată cu scopul de a repara electromotoarele de curent continuu și alternativ, a executa toate rebobinările necesare reparării aparaturii electrice, a executa reparații capitale la utilajele tehnologice specifice sectoarelor calde și confecții metalice pentru S.C. TRACTORUL-UTB S.A. din Brașov, precum și pentru alte firme din țară și străinătate, a asigura piese de schimb noi și recondiționate necesare întreținerii și reparării acestor utilaje, a altor servicii în domenii conexe.

Reutcom UTB SA - reparatii motoare electrice

Obiectul de activitate al societății este: proiectarea și execuția retrofitărilor utilajelor, reparațiilor, pieselor de schimb, recondiționărilor pentru utilaje tehnologice, instalațiilor și confecțiilor metalice diverse, repararea electromotoarelor de curent alternativ și curent continuu de tensiuni până la 6 kV, transformatoare de puteri diferite, electromagneți de 3-5 t, bobine diferite din aparatura de comandă, ambreiaje și platouri electromagnetice, convertizoare, inductoare, mașini de sudat electric, bobine pentru cuptoare de inducție, tamburi electromagnetici, reactoare de combustie pentru cuptoare cu gaz metan, incineratoare, reciclatoare pentru deșeuri chimice hazardoase, instalații de spălare a gazelor, ventilații, rezervoare metalice, cuptoare industriale, etc.

S.C. REUTCOM UTB S.A. execută operații de import-export, intermedieri de reparații cu firme din țară și străinătate, intermedieri privind importul de piese de schimb și utilaje, operațiuni de comercializare a pieselor de schimb din producția proprie, electromotoare, subansamble și utilaje “second hand”, închirieri, depozitări, manipulări, transport, precum și alte activități conform Actului Constitutiv a Societății.